Phật Quan Âm

Ngọc bội treo Phật Quan Âm đá mã não khói xám Trung Quốc S783

Ngọc bội Phật Quan Âm đá mã não khói xám S783   + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Phật Quan Âm đá mã não khói xám (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 35cm + Khối lượng: 35g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách sử dụng: trang sức

Mặt dây chuyền phật Quan âm ngọc Phỉ Thúy Miến Điện mang điềm lành S754

Mặt dây chuyền phật Quan âm ngọc Phỉ Thúy S754 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan âm ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 7g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách

Mặt dây chuyền Phật Quan âm đá mắt mèo vân gỗ biểu tượng bình an S758

Mặt dây chuyền Quan âm đá mắt mèo vân gỗ S758 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm đeo cổ đá mắt mèo vân gỗ (tại Việt Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.5cm x 0.5cm + Khối lượng: 5g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử

Dây rút đeo tay phật Quan âm ngọc miến điện mang phước bình an S146

Vòng đeo tay phật Quan âm ngọc miến điện S146 + Chất liệu và hoàn thiện: Vòng đeo tay Phật quan âm đá ngọc Miến Điện. + Kích thước (dài x rộng x cao): điều chỉnh theo kích cỡ tay. + Khối lượng: 7g + Ý nghĩa: mang phước, bình an cho người sử dụng. + Cách sử dụng: trang sức vòng đeo tay. +

Mặt dây chuyền Quan âm ngọc Phỉ Thúy Vân Nam tâm hồn bình yên S583

Mặt dây ngọc Quan âm ngọc Phỉ Thúy Vân Nam S583 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm ngọc Phỉ Thúy (Vân Nam). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3.4cm x 5.2cm x 1cm + Khối lượng: 32g + Ý nghĩa: mang phước, bình an cho người sử dụng, che chở, bảo bọc, đỡ đần, giúp tâm hồn trở nên bình yên