tuong phat

Mặt dây chuyền Phật Di lặc ngọc Phỉ Thúy cuộc sống hạnh phúc S823-6

Mặt dây chuyền Phật Di lạc ngọc Phỉ Thúy S823 6 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc ngọc Phỉ Thúy tinh xảo (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.5cm x 1cm + Khối lượng: 11g + Ý nghĩa: phật di lạc là biểu tượng của sự an nhàn,vui vẻ và mang lại cuộc sống hạnh

Mặt dây chuyền Phật Di lặc ngọc Phỉ Thúy Miến Điện an nhàn bình dị S823-5

Mặt dây chuyền Phật Di lạc ngọc Phỉ Thúy S823 5 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc ngọc Phỉ Thúy tinh xảo (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.5cm x 1cm + Khối lượng: 11g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc sống hạnh

Mặt dây chuyền Phật Di lặc ngọc Phỉ Thúy tránh dữ đón lành S823-4

Mặt dây chuyền Phật Di lạc ngọc Phỉ Thúy S823 4 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc ngọc Phỉ Thúy tinh xảo (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 3cm x 1.5cm x 1cm + Khối lượng: 11g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc sống hạnh

Mặt dây chuyền Phật Di lặc ngọc Phỉ Thúy Vân Nam vui vẻ hạnh phúc S823-3

Mặt dây chuyền Phật Di lạc ngọc Phỉ Thúy S823 3 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Di Lạc ngọc Phỉ Thúy tinh xảo (Vân Nam, Miến Điện). + Kích thước (dài x rộng x cao): 2.5cm x 1.5cm x 1cm + Khối lượng: 9g + Ý nghĩa: biểu tượng của sự an nhàn, vui vẻ, tránh dữ đón lành, mang lại cuộc sống hạnh

Ngọc bội treo Phật Quan Âm đá mã não khói xám Trung Quốc S783

Ngọc bội Phật Quan Âm đá mã não khói xám S783   + Chất liệu và hoàn thiện: Ngọc bội Phật Quan Âm đá mã não khói xám (Trung Quốc). + Kích thước (đường kính): 35cm + Khối lượng: 35g + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách sử dụng: trang sức