tuong phat

Tượng Phật quan âm bảo chiếu bột đá mạ vàng phong thủy Y154

Phật quan âm bảo chiếu bột đá mạ vàng Y154 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9.5cm x 6.5cm x 20cm + Khối lượng: 1kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách

Tượng Phật quan âm bột đá mạ vàng nhất lộ bình an Y152

Phật quan âm bột đá nhất lộ bình an Y152 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan âm bột đá hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 9cm x 8cm x 13cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng.

Tượng Phật Bà Quan âm bột đá mạ vàng biểu tượng bình an B104

Phật Bà Quan âm bột đá bình an B104 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật Quan Âm hợp kim mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 7.2cm x 6.5cm x 12.5cm + Khối lượng: 0.4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người sử dụng. + Cách

Tượng Phật bà Quan âm bột đá mạ vàng thượng thiện như thủy Y147

Phật bà Quan âm bột đá thượng thiện như thủy Y147 + Chất liệu và hoàn thiện: Phật quan âm thượng thiện như thủy bột đá mạ vàng non (Quảng Đông). + Kích thước (dài x rộng x cao): 31cm x 31cm x 50cm + Khối lượng: 4kg + Ý nghĩa: biểu tượng của bình an, chế hóa hung khí, mang lại điềm lành cho người

Tượng Phật bà Quan âm đá bạch ngọc trắng hữu cầu tất ứng DT161

Phật bà Quan âm đá bạch ngọc DT161 + Chất liệu và hoàn thiện: Tượng phật quan âm bằng ngọc trắng (Bạch Ngọc), Quảng Đông. + Kích thước (dài x rộng x cao): 14cm x 5cm x 28cm + Khối lượng: 3kg + Ý nghĩa: mang phước nhập gia, hữu cầu tất ứng. + Cách sử dụng: thờ cúng + Giá: 11.220.000 vnd